Webowy System Ewidencji Czasu Służby

 

System Ewidencji Czasu Służby to program przeznaczony do ewidencjonowania czasu pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej, pozwalający na automatyczne generowanie harmonogramów półrocznych oraz wspierający tworzenie grafików miesięcznych  i generujący zestawienia dotyczące czasu służby. System umożliwia monitorowanie wszystkich jednostek podległych i ich rozliczanie na podstawie analiz i zestawień zbiorczych, jak również integrację danych z programami FT Kadry i FT Płace.